Connection failed.-v dotazu: SQL: SELECT w_id,w_number,w_name FROM workshop ORDER BY w_number
: -v dotazu: select workshops
WORKtest - Jaký je WORKtest
Jediný psychodiagnostický nástroj, který díky unikátní metodě měří reálné schopnosti a dovednosti jednotlivců.

JAKÝ JE WORKtest®?

První on-line psychodiagnostický software vyvíjený speciálně pro pracovní trh a pracovní psychologii , který slouží pro měření a hodnocení výkonu a chování člověka v pracovním procesu.

Zaměřuje se na měření, hodnocení a benchmarking morálního, intelektuálního, interpersonálního, výkonového, zátěžového, myšlenkového, rizikového, obchodního a motivačního kapitálu jedince.

Vývoj psychodiagnostického systému WORKtest byl od počátku roku 2003 koncipován a vyvíjen pro oblast pracovní psychologie  a personalistiku, HR a pracovní trh s nejkomplexnějším pojetím měření výkonu lidských zdrojů včetně konkrétních rizikových faktorů.  

 • Nemá prediktivní charakter jako je tomu u dotazníků a některých testů, rovněž není založen na sebehodnocení, ale přímo měří, poměřuje a hodnotí jasně nadefinovaná kritéria (kterých je cca 300) hodnocení s výraznou přesností měřenou v procentech i v čase.
 • Je unikátní díky své metodě měření a hodnocení a tím se odlišuje od běžných dotazníků a testů a sestavených testových baterií. Zabývá se objektivním měřením potenciálu člověka v maximální šíři schopností a dovedností.
 • Přesnost WORKtestu je podle poslední, rozsáhlé validizační studie, která proběhla společně se standardizací pro Evropu na 0.92. Maximum je 1,z čehož vyplývá, že výstupy mají velmi vysokou přesnost a mohou se použít jako klíčové kriterium pro rozhodování, což dotazníky ani standardní testy neumožňují.
 • Systém softwaru WORKtest je doplněn katalogy standardních i firemních pracovních pozic , kterých je nyní cca 2.000, které se dále doplňují.
 • Jako jediný psychometrický software na trhu práce je schopen měřit vhodnost na konkrétní pracovní pozici a navzájem poměřovat více kandidátů , provádět nábor, selekci a samotný výběr uchazečů na konkrétní pracovní pozici, včetně všech procesů výběrového řízení – více www.irecruitment.cz .
 • Výstupy jsou vysoce profesionální a především přehledné s jasným popisem hodnotících kriterií, jsou generované včetně grafů v PDF zprávách. Jasně definované položky jsou srozumitelné i laikům , jejich popis plně odráží jazyk i komunikaci pracovní psychologie.
 • WORKtest se jako jediný psychodiagnostický systém zaměřuje na bezpečnost a jistotu lidského kapitálu, jako jediný pracuje s rozsáhlými a konkrétními rizikovými faktory , odrážející současné chování člověka v pracovním procesu plynoucí z výkonu pozice.
 • Je flexibilní a díky své variabilitě splní specifické požadavky každé společnosti .
 • Využívání této testové metody je praktické, jednoduché, rychlé a především efektivní. Dostupnost výsledků je okamžitá 365 dní v roce v kteroukoliv hodinu.
 • Má neomezený počet současně hodnocených kandidátů, nebo zaměstnanců. Můžete mezi sebou porovnávat různé skupiny osob, dle potřeby .
 • Jako první systém lze použít i pro měření profesní způsobilosti řidičů z povolání a tzv. vybodovaných řidičů.
 • Systém Vám zajistí plnou integritu a soulad s firemní identitou a procesy.
 • Není nutné kupovat softwarové, či hardwarové vybavení, celý systém funguje on-line s možností přístupu z jakéhokoliv počítače . Pro některé skupiny lze použít i systém tužka-papír.
 • WORKtest je první i vtom, že Vám vydělává peníze. Vzhledem k rozsahu a přesnosti je finančně nejvýhodnější s následnou výraznou úsporou nákladů . Investované prostředky se ihned vrátí.

 
Váš prohlížeč nemá nainstalován flash player. Pro správnou funkci menu je potřeba jej nainstalovat.

flash player
© 2012 Assessment s.r.o., Ohradní 1464, Kamenice - Olešovice (Praha - východ),
251 68, Office společnosti a korespondenční adresa:
Štěrboholská 1434/102a - budova B, 102 00 Praha 10,
IČO: 24710628, DIČ: CZ 24710628
0
Co je pro Vás u Vašich zaměstnanců nejdůležitější?
97 % hlasů
2 % hlasů
1 % hlasů
0 % hlasů
0 % hlasů
0 % hlasů
Počet hlasujících: 820