Connection failed.-v dotazu: SQL: SELECT w_id,w_number,w_name FROM workshop ORDER BY w_number
: -v dotazu: select workshops
WORKtest - Kdo jsme
Společnost WORKtest nabízí profesionální služby v oblasti psychodiagnostiky
a hodnocení lidských zdrojů.

Kdo jsme

Společnost WORKtest, s.r.o. vznikla v roce 2009 jako transformace divize společnosti AMPeng, s.r.o., která na českém trhu působí od roku 2003 ve specifickém oboru inženýringu lidských zdrojů (iLZ) spojujícím pracovní psychodiagnostiku a komplexní služby HR v oblasti potenciálu osobnosti pro firemní praxi.

Pod vedením Mgr. Evy URBANOVÉ, autorky a odborníka na pracovní psychodiagnostiku a management lidských zdrojů, byl od roku 2003 vyvíjen softwarový program WORKtest pro potřeby HR a pracovní psychodiagnostiky. Po celou dobu vývoje byly prováděny nejrůznější empirické, benchmarkingové a validizační studie a implementace SW do firemního prostředí. Vznikl tak první on-line psychodiagnostický software, systém a nástroj, primárně určený pro personální řízení lidských zdrojů, WORKtest. Více na www.worktest.cz


  • Za největší úspěch považujeme, že vývoj psychodiagnostického softwaru byl od počátku plně vyvíjen na podmínky EU, je plně standardizován na současné Evropské trendy chování lidí a odráží maximální nároky na pracovní výkon a pracovní pozice. Vývoj systému byl hrazen z vlastních prostředků bez účasti Evropských dotací a zároveň byl od počátku implementován do firemní praxe, a maximálně tak přizpůsoben jeho uživatelům.
  • Metodika psychometrického systému využívá zásadní prvky psychogeometrie, která neumožňuje stylizaci jedince, čímž bylo dosaženo objektivity 99,8%. Podle poslední, rozsáhlé validizační studie z prosince 2011 dosahují přesnosti 91,02, neboť se nejedná o dotazníkové šetření, které v současné době dosahuje maximálně do 60-65%. V publikacích uvádíme přesnost nad 85%. Validizace je prováděná na jednotlivé hodnotící položky i škály a výstupy je možné použít jako klíčový faktor rozhodování. Standardizace je prováděná i na jednotlivé pozice a obory.
  • Systém psychodiagnostiky WORKtest umožňuje přesně měřit a vzájemně poměřovat až 300 nejrůznějších požadavků (na výkon, chování, zátěž, morálku, motivaci i rizikové faktory, kterými disonuje každý jedinec) a přes 2000 konkrétních pracovních pozic.

Jsme společnost nabízející řešení se zaměřením na intelektuální kapitál a profesní bonitu zaměstnanců v maximální šíři, spojenou s jejich rozvojem a důrazem na eliminaci rizikového kapitálu.

Naše práce, přístupy a postupy jsou vysoce odborné.

Zaměřujeme se na individuální potřeby a očekávání klienta, přinášíme mu řešení a výstupy, které se opírají o mnohaleté zkušenosti z oboru.

Filosofie společnosti:

Filosofií naší společnosti je poskytovat jen kvalitní služby obsahující maximální dosažený stupeň poznání v nabízených oblastech.

Naše hodnoty:

Naše práce se opírá o 3 základní hodnoty, které jsou v praxi prověřené a které přináší efektivitu, úspory času a nákladů:

  • Klíčovým faktorem pro práci s lidskými zdroji je zjištění a znalost intelektuálního a rizikového kapitálu, který je součástí každé osobnosti.
  • Pracujeme s komplexními lidskými zdroji, které účinně měříme, hodnotíme a rozvíjíme. Pro práci s lidským kapitálem používáme výkonný on-line psychodiagnostický software WORKtest®, kterým není možné výsledky zkreslit, či ovlivnit.
  • Vycházíme z očekávání a potřeb firmy a směřujeme k jejich cíli cestou sofistikovaných metod.

Váš prohlížeč nemá nainstalován flash player. Pro správnou funkci menu je potřeba jej nainstalovat.

flash player
© 2012 Assessment s.r.o., Ohradní 1464, Kamenice - Olešovice (Praha - východ),
251 68, Office společnosti a korespondenční adresa:
Štěrboholská 1434/102a - budova B, 102 00 Praha 10,
IČO: 24710628, DIČ: CZ 24710628
0
Co je pro Vás u Vašich zaměstnanců nejdůležitější?
97 % hlasů
2 % hlasů
1 % hlasů
0 % hlasů
0 % hlasů
0 % hlasů
Počet hlasujících: 820