Connection failed.-v dotazu: SQL: SELECT w_id,w_number,w_name FROM workshop ORDER BY w_number
: -v dotazu: select workshops
WORKtest - Konkurenční výhoda
Jediný psychodiagnostický nástroj, který díky unikátní metodě měří reálné schopnosti a dovednosti jednotlivců.

KONKURENČNÍ VÝHODA

Jaké jsou rozdíly mezi dotazníky a běžnými standardními testy oproti WORKtestu?

Systém WORKtest je jediný svého druhu a svou metodou a rozsahem předčil jiné diagnostické metody. Tým vývojářů a odborníků se skládá z psychologů, a proto jsme měli možnost se s nejrůznějšími dotazníky a testy setkat přímo v praxi a nejen je odzkoušet, ale i používat . Díky tomu dokážeme relevantně zhodnotit efektivnost různých psychodiagnostických metod a verbálně odlišit WORKtest od ostatních metod. Celý vývoj psychodiagnostického softwaru WORKtest byl od počátku roku 2002 koncipován výhradně do oblasti pracovní psychologie a jeho záměr využití byla a i nadále je výhradně do oblasti HR a personální praxe s využitím již stávajících nejrůznějších dotazníkových forem, které na našem i světovém trhu jsou. V minulé ani v současné době nebyl vyvíjen podobný maximálně ucelený systém a tak se WORKtest stal po této stránce jedinečným.

Konkurenční výhody systému WORKtest ®

Psychodiagnostické oprávnění, ISO, praxe

 • WORKtest je výsledkem 20-ti let práce a praxe psychologů, manažerů a odborníků v oblasti lidských zdrojů v ČR i v USA
 • naše společnost disponuje pro poskytované služby psychodiagnostickým oprávněním , jedná se o vázanou činnost, nikoliv volnou, jak uvádějí některé agentury
 • WORKtest a poskytované služby splňují normu kvality a jakosti ISO 9001:2001

Rychlost, věcnost, vypovídající hodnota

 • získáte ucelený obraz o hodnoceném, a to s jasným a srozumitelným pojmenováním , jednoznačným hodnocením a s výsledky uvedenými i v %
 • na vyhodnocení nečekáte, systém je plně on-line, výsledky máte okamžitě po vyplnění testu

Přesnost, validita - platnost, reliabilita - spolehlivost

 • přesnost a platnost je garantována nad 85% , čímž převyšujeme doposud používané psychodiagnostické metody, které dosahují maximálně 50-70% přesnosti
 • spolehlivost v čase je ovlivněna intenzivní prací testovaného na svých schopnostech a dovednostech, odchylka od ideálního stavu je minimální, a to díky unikátní metodice

Hodnotí celé lidské zdroje

 • jako jediný systém hodnotí celé portfolio lidských zdrojů
 • jediný systém zjišťující skutečná rizika a omezení člověka (např. zpronevěra, úniky informací, zkreslování výsledků, mobbing, korupce, úplatky, krádeže, špionáž, sabotáž apod.)
 • konkurenční systémy (dotazníky, testy) hodnotí pouze chování a vlastnosti člověka, z kterých odhadují, jak se tyto vlastnosti odráží ve výkonu práce

Neovlivnitelnost testovanou osobou

 • díky unikátní testovací metodice není možné volním působením ovlivnit či zkreslit výsledky
 • výsledky neovlivňuje racionální uvažování či spekulace, jak je tomu u testů a dotazníků!

Uživatelům přináší skutečné efekty

 • získáte objektivní pohled na sebe sama či na své zaměstnance
 • uživatel jednoznačně ví na čem je , jaké jsou jeho osobní či profesní přednosti a naopak, kde má slabiny, které je třeba vhodným nastavením osobního rozvoje řešit
 • budete přesně vědět jak motivovat své zaměstnance, jak sestavit skutečně silný tým , koho ve firmě využít pro zastoupení nově vzniklé pozice, kdo je personální rezerva , a kdo pouze spí na vavřínech
 • zefektivníte nejen výkonnost Vašich zaměstnanců, ale především všechny řídící procesy a mnoho dalšího…

Maximální přizpůsobení Vašim požadavkům (poptávce trhu)

 • platíte pouze za to, co sami chcete, neplatíte žádné licence
 • systém je uspořádán jako stavebnice , jednotlivé výstupy jsou na sobě nezávislé, získané informace na sebe však navazují
 • jsme tvůrci tohoto systému, proto jsme schopni rozšířit stávající hodnocení o Vámi požadované nové informace týkajících se lidských zdrojů

Šetří čas, peníze i zbytečné úsilí

 • šetří čas, finance i vynaložené úsilí všem uživatelům (např. rodičům studentů, kteří zvolí správné studijní a profesní zaměření bez zbytečných opakování ročníků či změn nevhodných škol)
 • firmy snižují náklady spojené se zefektivněním personální činnosti (nábory zaměstnanců, spravedlivý systém odměňování, odchod neperspektivních zaměstnanců…), manažerské činnosti (zkvalitnění řídících postupů, zpětné vazby, vhodné motivování zaměstnanců)

Udává směr

 • kam směřuje jednotlivec , jeho profesní zaměření, určení nejvhodnějšího studia, získání konkurenční výhody ve znalosti svého potenciálu a možnosti zvýšení osobního know-how
 • kam směřuje celá firma , objektivní pohled na stávající stav umožní personální stabilizaci, následné nastavení cíleného rozvoje zvýší nejen efektivitu procesů firmy, její výkonnost, ale i její konkurence schopnost v dnešní době, kdy firmy neví, jak dál


Důležitá rozhodnutí za Vás nikdo neudělá, ale díky systému WORKtest ® budete vědět, jak se rozhodnout.


Váš prohlížeč nemá nainstalován flash player. Pro správnou funkci menu je potřeba jej nainstalovat.

flash player
© 2012 Assessment s.r.o., Ohradní 1464, Kamenice - Olešovice (Praha - východ),
251 68, Office společnosti a korespondenční adresa:
Štěrboholská 1434/102a - budova B, 102 00 Praha 10,
IČO: 24710628, DIČ: CZ 24710628
0
Co je pro Vás u Vašich zaměstnanců nejdůležitější?
97 % hlasů
2 % hlasů
1 % hlasů
0 % hlasů
0 % hlasů
0 % hlasů
Počet hlasujících: 821