Connection failed.-v dotazu: SQL: SELECT w_id,w_number,w_name FROM workshop ORDER BY w_number
: -v dotazu: select workshops
WORKtest - Výzkum a vývoj
Jediný psychodiagnostický nástroj, který díky unikátní metodě měří reálné schopnosti a dovednosti jednotlivců.

VÝVOJ - JEHO HISTORIE A PROCES

WORKtest je první on-line psychodiagnostický software vyvíjený speciálně pro pracovní trh a pracovní psychologii, který slouží pro měření a hodnocení výkonu a chování člověka v pracovním procesu. Zaměřuje se na měření, hodnocení a vzájemné poměřování - benchmarking komplexního hodnocení člověka v pracovním procesu.

0

Vývoj psychodiagnostického systému a softwaru WORKtest začal na počátku roku 2002. Na základě odborné stáže v USA byl koncipován a vyvíjen pro oblast pracovní psychologie a personalistiku, HR a pracovní trh s nejkomplexnějším pojetím měření výkonu lidských zdrojů včetně konkrétních rizikových faktorů. Cílem bylo sestavit ucelený a sjednocený psychodiagnostický nástroj s maximálně možnou eliminací a nutností sestavovat komplikované baterie a testy pro hodnocení většího portfolia výkonových požadavků. Od začátku vývoje byla použita metodika, která neumožňuje zkreslování a stylizaci respondenta a zachovává si tak nejvyšší možnou míru objektivity. V průběhu celého vývoje byly prováděny nejrůznější studie a rovněž Workshopy s personalisty a HR, zejména pak v období let 2003-2005. Cílem bylo vyvíjet takový nástroj, který bude v co největší míře zapadat do potřeb práce s lidskými zdroji. Další stáž v USA v roce 2005 a 2007 jednoznačně potvrdila cíle a záměry vyvíjet systém společně s katalogy pracovních pozic, kde jsme začínali se standardním katalogem a zde jsme spolupracovali s mezinárodní společností zajišťující celosvětový nábor. Získali jsme tak pozice, které se nejvíce profilují v Evropě a tyto pak tvořily základ pro sestavení katalogů pracovních pozic. V dnešní podobě je v systému Standardní katalog pracovních pozic a Firemní katalog pozic, který čítá pozice speciálně sestavované pro jednotlivé firmy. Celkem je v systému cca 2000 pracovních pozic zařazených ve 22 oborech činnosti. V roce 2010-2011 byl rovněž zpracován a zveřejněn nový speciální KPP (katalog pracovních pozic) vybraných oborů, který dnes čítá cca 500 nejfrekventovanějších pracovních pozic. Pro Personalisty a HR manažery se tak stal nenahraditelným pomocníkem, neboť je plně v souladu celosvětových standardů popisů pracovních pozic.

Poslední stáž v USA v roce 2011 nám umožnila zajímavý pohled zejména na rizikové faktory spojené s korupčním jednáním a chováním, korupcí a krádežemi (fraudace) a rovněž tak porovnání výkonových a morálních stránek osobnosti s ohledem na ostatní rizikové faktory u vybraných profesí. Na základě všech zkušeností máme zpracované studie a rovněž i normy populace. Více informací najdete ve validizačních studiích.

Svým rozsahem a komplexností je WORKtest unikátní softwarové řešení a nástroj pro komplexní hodnocení a měření (nikoliv tedy jen chování, intelektu, temperamentu a vlastností člověka, jak je tomu u běžných a dostupných dotazníků a testů), lidských zdrojů jedince včetně rizikových faktorů odrážející chování typické pro moderní dobu a její trendy, kterým bezesporu korupční jednání a krádeže jsou. Při hodnocení našimi klienty a uživateli se osvědčil název CT lidských zdrojů - jako totální scaning člověka.
V současné době je vývoj ukončen, avšak probíhají další validizační a benchmarkingové studie a upgrady na přání klienta.

V roce 2012 jsme spustili veřejně i testy Korupční odolnosti a připojili jsme se tak veřejně k boji proti korupci.

Celý vývoj psychodiagnostického systému WORKtest byl financován výhradně z vlastních prostředků a profesního úsilí vývojářů, bez účastí Evropských dotací, na což jsme právem hrdí, neboť se jedná o práci našich odborníků. V současné době neexistuje podobný komplexní systém a software, jako je WORKtest, i když vzniká řada nejrůznějších jiných diagnostických forem. Ve světě je cca asi 4.500-6.000 nejrůznějších nástrojů diagnostiky.

Vzhledem k rozsahu není možné uvést výčet všech informací ve zkratce, ale uvedeme aspoň několik odlišujících charakteristik:

 • Worktest nemá prediktivní charakter jako je tomu u dotazníků a některých testů, rovněž není založen na sebehodnocení, ale přímo měří, poměřuje a hodnotí jasně nadefinovaná kritéria (kterých je cca 300) hodnocení s výraznou přesností měřenou v procentech i v čase.
 • Je unikátní díky své metodě měření a hodnocení a tím se odlišuje od běžných dotazníků a testů a sestavených testových baterií. Zabývá se objektivním měřením potenciálu člověka v maximální šíři schopností a dovedností.
 • Přesnost Worktestu je podle poslední, rozsáhlé validizační studie, která proběhla společně se standardizací pro Evropu na 0.92. Maximum je 1., z čehož vyplývá, že výstupy mají velmi vysokou přesnost a mohou se použít jako klíčové kriterium pro rozhodování, což dotazníky ani standardní testy neumožňují.
 • Jako jediný psychometrický software na trhu práce je schopen měřit vhodnost na konkrétní pracovní pozici a navzájem poměřovat více kandidátů, provádět nábor, selekci a samotný výběr uchazečů na konkrétní pracovní pozici, včetně všech procesů výběrového řízení – více www.irecruitment.cz. Systém softwaru WORKtest je doplněn katalogy standardních i firemních pracovních pozic, kterých je nyní cca 2.000, které se dále doplňují. Kromě těchto slovníků jsou v systému i KPP.
 • Výstupy jsou vysoce profesionální a především přehledné s jasným popisem hodnotících kriterií, jsou generované včetně grafů v PDF zprávách. Jasně definované položky jsou srozumitelné i laikům, jejich popis plně odráží jazyk i komunikaci pracovní psychologie.
 • WORKtest se jako jediný psychodiagnostický systém zaměřuje na bezpečnost a jistotu lidského kapitálu, jako jediný pracuje s rozsáhlými a konkrétními rizikovými faktory, odrážející současné trendy chování člověka v pracovním procesu plynoucí z výkonu pozice. Takovými například myslíme zpronevěra, krádeže, korupce, úplatky, únavový syndrom a syndrom vyhoření, mobbing, bossing, spekulace, špionáž a řada dalších...
 • Je flexibilní a díky své variabilitě splní specifické požadavky každé společnosti.
 • Využívání této testové metody je praktické, jednoduché, rychlé a především efektivní. Dostupnost výsledků je okamžitá 365 dní v roce v kteroukoliv hodinu.
 • Má neomezený počet současně hodnocených kandidátů, nebo zaměstnanců. Můžete mezi sebou porovnávat různé skupiny osob, dle potřeby.
 • Jako první systém lze použít i pro měření profesní způsobilosti řidičů z povolání a tzv. vybodovaných řidičů.
 • Systém Vám zajistí plnou integritu a soulad s firemní identitou a procesy.
 • Není nutné kupovat softwarové, či hardwarové vybavení, celý systém funguje on-line s možností přístupu z jakéhokoliv počítače. Pro některé skupiny lze použít i systém tužka-papír.
 • WORKtest je první i vtom, že Vám vydělává peníze. Vzhledem k rozsahu a přesnosti je finančně nejvýhodnější s následnou výraznou úsporou nákladů. Investované prostředky se ihned vrátí.
 • Worktest má rovněž řešení pro děti a dorost, včetně populace studentů.

Váš prohlížeč nemá nainstalován flash player. Pro správnou funkci menu je potřeba jej nainstalovat.

flash player
© 2012 Assessment s.r.o., Ohradní 1464, Kamenice - Olešovice (Praha - východ),
251 68, Office společnosti a korespondenční adresa:
Štěrboholská 1434/102a - budova B, 102 00 Praha 10,
IČO: 24710628, DIČ: CZ 24710628
0
Co je pro Vás u Vašich zaměstnanců nejdůležitější?
97 % hlasů
2 % hlasů
1 % hlasů
0 % hlasů
0 % hlasů
0 % hlasů
Počet hlasujících: 821