Connection failed.-v dotazu: SQL: SELECT w_id,w_number,w_name FROM workshop ORDER BY w_number
: -v dotazu: select workshops
WORKtest - Vzdělávání
WORKtest vyhledá, vyhodnotí a vyprofiluje nejlepší zaměstnance. Komplexní služby
v oblasti lidských zdrojů zefektivní fungování Vaší společnosti.

Vzdělávání

„Intelektuální kapitál je investicí firmy.“

Náš systém vzdělávání je založen na konkrétních potřebách společnosti i každého jednotlivce což vede nejen k maximální efektivitě, ale především k úspoře nákladů. Na základě konkrétně zjištěných skutečných potřeb společnosti sestavujeme vzdělávací programy.

„Vzdělávám a investuji jen do toho, co je potřebné, nikoliv módní.“

WORKtest není jen psychodiagnostika, ale i efektivní systém vzdělávání, který je výlučně založen na práci s potenciálem zaměstnance, na jeho profesním a osobním rozvoji vzhledem k zastávané pozici a očekávaném výkonu.

 • Systém vzdělávání WORKtest je vysoce interaktivní, kreativní a dynamický.
 • Je určen pro výkonné manažery, jednatele, personální a ostatní specialisty.
 • Metodika spočívá v detailním screeningu a interaktivním koučingu pouze klíčových oblastí a kompetencí.
 • Rozvoj osobnosti jak v rovině osobnostní, tak i profesní.
 • Program rozvoje je vždy sestaven na základě vstupní analýzy profesní bonity tak, aby nejlépe vyhovoval klientovi a byl kompatibilní s firemními cíli.
 • Důraz je kladen na AGILITU - schopnost účastníků využívat získané znalosti a dovednosti v praxi.

Osvědčený postup:

 • využití výstupu z testování WORKtest
 • každý interaktivní rozvoj předchází krátký mapovací workshop skupiny, který vygeneruje a potvrdí detailní potřeby rozvoje na základě již provedeného screeningu, popřípadě odhalí další potřeby, které mohou být do vzdělávání zahrnuty
 • po mapovacím workshopu je přesně sestaven program a plán rozvoje slupiny včetně konkrétních modelových situací, které potřebuje firma řešit
 • interaktivní rozvoj je jednodenní v rozsahu minimálně 6 hodin na skupinu
 • každý den vzdělávání je zakončen zpětnou vazbou
 • součástí rozvoje je tvorba standardů agility – jak věci použít v praxi
 • místo rozvoje je vždy mimo společnost a může být v blízkosti zaměstnavatele
 • rozvoj je prováděn pouze ve skupinách do 7 lidí max., důraz je kladen na individualitu, pracovní výkon a vykonávanou pozici
 • účinnost interaktivního rozvoje je vysoká v poměru 70/30 oproti běžným, standardním metodám rozvoje (vzdělávání, trénink…)

Efekty pro Vás:

 • vyšší efektivita a úspory na vzdělávání = vzdělávejte ty, kteří to využijí ve vaší firmě
 • zvýšení přidané hodnoty zaměstnanců = orientace v konkurenčním prostředí
 • zájem zaměstnanců o firemní cíle a strategii firmy = loajalita
 • motivace a entuziasmus = tah na branku
 • zvýšení produktivity a výkonu = profesionalita
 • benchmarking = řešení a efektivní postupy

 


Váš prohlížeč nemá nainstalován flash player. Pro správnou funkci menu je potřeba jej nainstalovat.

flash player
© 2012 Assessment s.r.o., Ohradní 1464, Kamenice - Olešovice (Praha - východ),
251 68, Office společnosti a korespondenční adresa:
Štěrboholská 1434/102a - budova B, 102 00 Praha 10,
IČO: 24710628, DIČ: CZ 24710628
0
Co je pro Vás u Vašich zaměstnanců nejdůležitější?
97 % hlasů
2 % hlasů
1 % hlasů
0 % hlasů
0 % hlasů
0 % hlasů
Počet hlasujících: 820